DE DONK VAN DIJKSTRATEN

DE ARCHITECT AAN HET WOORD

Deze locatie in Dijkstraten ligt dicht bij het authentieke lint richting centrum Best. Een overgang tussen de zichtbaar groeiende nieuwbouwwijk en het bestaande Best. Daarmee groener en zachter dan de rest van de nieuwbouwwijk.

Vanuit het stedenbouwkundige plan voor Dijkstraten wordt er naar deze locatie gekeken als een Brink. Een authentiek Brabantse driehoekige openbare ruimte waar een aantal doorgaande routes elkaar ontmoeten. Ook de inrichting van het openbaar gebied sluit aan bij deze typologie.

Voor ons een mooie ontwerp-aanleiding om aan deze ruimte lange lage volumes te bouwen. Kijk door je oogharen en je herkent de volumes van langgevelboerderijen.

De woningen zijn daarom ook als een geheel ontworpen. Geen individuele gevels, maar een totaalbeeld per blok. Kloeke volumes bakenen de stedenbouwkundige ruimte af. Krachtige dakkapellen en stevige kaders positioneren de bebouwing aan de brink.

Er is veel aandacht voor detail en verbijzondering van de gevel. Hierdoor ontstaat er een rijk en verzorgd totaal beeld.